Αυτοδιοίκηση
Εκτύπωση | Μέγεθος Κειμένου μείωση μεγέθους μείωση μεγέθους
30 θέματα στην τακτική και ένα στην ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. Πύργου
Αυτοδιοίκηση ( 17/05/2011 18:01 )    δήμος: Πύργου
30 θέματα στην τακτική και ένα στην ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. Πύργου

Η λήψη απόφασης για την έγκριση του απολογισμού του "Καποδιστρικού" δήμου Πύργου για το έτος 2010 θα απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου κατά την ειδική συνεδρίαση της Πέμπτης, στις 18:30. Μισή ώρα αργότερα θα...

... πραγματοποιηθεί και η τακτική συνεδρίαση, με 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικά τα θέματα:

1.Λήψη  απόφασης ένταξης  του Δήμου Πύργου στην εφαρμογή του θεσμού παροχής κοινωφελούς εργασίας.

2.Ενημέρωση  επί της έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄τριμήνου 2011, για τον έλεγχο υλοποίησης του τριμηνιαίου προϋπολογισμού, που υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο η Οικονομική Επιτροπή με την υπΆ αριθ. 36/11 απόφασή της.

3.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τροφείων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

4.Λήψη απόφασης: Α. Σύστασης επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Πύργου,

Β. Έγκρισης του Κανονισμού λειτουργίας της.

5.Λήψη απόφασης έγκρισης του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, οποίος καταρτίσθηκε με την υπΆ αριθ. 24/11 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

6.Λήψη απόφασης αποδοχής από το ΥΠΕΣΔΔΑ&Η.Δ, ποσού 287.512,36? για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Α΄ και Β΄ δόση έτους 2011) και κατανομή των πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

7.Λήψη απόφασης παράτασης μίσθωσης του οικοπέδου που στεγάζεται το 1ο Γυμνάσιο Πύργου.

8.Εξέταση αιτήσεως του κ. Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλου με την οποία ζητά μια θέση στάθμευσης έμπροσθεν της οικίας του, επί της οδού Θεοτόκη στον Πύργο (Η ΕΠΖ με την υπΆ αριθ. 23/11 απόφασή της, εισηγείται θετικά).

9.Λήψη απόφασης για τη μεταφορά περιπτέρου ιδιοκτησίας της κας Τουρκάκη Γεωργίας, που βρίσκεται επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου, στην οδό Μανωλοπούλου και συγκεκριμένα στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν των γραφείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν της υπΆ αριθ. 22/11 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

10.Λήψη απόφασης έγκρισης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης (με δημοπρασία) του έργου: «Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας & κατολισθητικών φαινομένων στο Τ.Δ Αμπελώνα Δήμου Πύργου» με αριθμό μελέτης 14/10.

11.Λήψη απόφασης έγκρισης παραλαβής των κάτωθι μελετών:

-«Αποχέτευση λυμάτων Κατσαρού», που εκπονήθηκε από τη μελετητική εταιρεία «Χιώνη Χρήστος & ΣΙΑ Συμβ. Μηχ/κοί» (25/10 σχετική απόφαση ανάθεσης της Δημαρχιακής Επιτροπής).
-«Αποχέτευση λυμάτων Πρασίνου», που εκπονήθηκε από τη μελετητική εταιρεία «Χιώνη Χρήστος & ΣΙΑ Συμβ. Μηχ/κοί» (26/10 σχετική απόφαση ανάθεσης της Δημαρχιακής Επιτροπής).
-«Αποχέτευση λυμάτων Βουνάργου» που εκπονήθηκε από τη μελετητική εταιρεία «Χιώνη Χρήστος & ΣΙΑ Συμβ. Μηχ/κοί» (24/10 σχετική απόφαση ανάθεσης της Δημαρχιακής Επιτροπής).
-«Μελέτη απαλλαγής από τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τα έργα: α. Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και κατολισθητικών φαινομένων στο Τ.Δ Λασταιϊκων Δήμου Πύργου, β. Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και κατολισθητικών φαινομένων στο Τ.Δ Αγίου Γεωργίου Δήμου Πύργου» (327/10 απόφαση ανάθεσης της Δημαρχιακής Επιτροπής.
-«¶ρση επικινδυνότητας και κυκλοφοριακή παρέμβαση κόμβου Δ.Δ Βυτινεϊκων – Δ.Δ Σκουροχωρίου κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο Υψηλάντου Πατρών» (214/10 απόφαση ανάθεσης της Δημαρχιακής Επιτροπής).

12.Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπΆ αριθ. 248/10 απόφασης του π. Δήμου Πύργου, περί εγκρίσεως της 52/10 μελέτης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης (με δημοπρασία) του έργου: «Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Λαμπέτι Δήμου Πύργου», κατόπιν αλλαγής του τρόπου χρηματοδότησης του έργου.

13.Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπΆ αριθ. 249/10 απόφασης του π. Δήμου Πύργου, περί εγκρίσεως της 53/10 μελέτης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης (με δημοπρασία) του έργου: «Επισκευή σεισμόπληκτου κτιρίου Μανωλοπούλειου Νοσοκομείου Πύργου» προϋπολογισμού 2.072.145,03 ?, κατόπιν τροποποίησης της μελέτης, ως προς το ύψος του προϋπολογισμού του έργου, ο οποίος θΆ ανέλθει στο ποσό του 1.227.494,37?.

14.Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπΆ αριθ. 250/10 απόφασης του π. Δήμου Πύργου, περί εγκρίσεως της 54/10 μελέτης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης (με δημοπρασία) του έργου:«Επισκευή κτιρίου πρώην Υπνωτηρίων Ο.Σ.Ε» προϋπολογισμού 838.778,57?, κατόπιν τροποποίησης της μελέτης, ως προς το ύψος του προϋπολογισμού του έργου, οποίος θΆ ανέλθει στο ποσό των 437.546,23?.

15.Λήψη απόφασης έγκρισης των κάτωθι ΑΠΕ:

-«Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών λαμπτήρων» [π. Δήμου Ιάρδανου] με αριθ. μελ. 3/10 και παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, ένα (1) μήνα μετά την έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα.
-«Συντήρηση αστικού δικτύου οδοποιίας παρόδων Αλφειού Ολυμπίων στον Πύργο» με αριθμό μελ. 55/10 και  παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 30-06-2011.

16.Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας, των κάτωθι μελετών, 30 ημερολογιακών ημερών μετά τη χορήγηση των εγκεκριμένων τοπογραφικών διαγραμμάτων σε κλίμακα 1 : 5.000 από τη Δ/νση Ο.Κ.Κ του ΥΠΕΚΑ:

-«Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για το κοιμητήριο Αγ. Γεωργίου που εντάσσεται στην επέκταση του νοτίου και ανατολικού τμήματος σχεδίου πόλεως Πύργου».
-«Υδρογεωτεχνική μελέτη για το κοιμητήριο Αγ. Γεωργίου που εντάσσεται στην επέκταση του νοτίου και ανατολικού τμήματος σχεδίου πόλεως Πύργου».
-«Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για το κοιμητήριο Αγ. Μαρίνας που εντάσσεται στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Καταραχίου».
-«Υδρογεωτεχνική μελέτη για το κοιμητήριο Αγ. Μαρίνας που εντάσσεται στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Καταραχίου».

17.Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των έργων:

-«Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη του Πύργου – Διαμόρφωση κόμβων» με αριθμό μελέτης 77/09, μέχρι 30 – 7 – 2011.
«Αγροτική οδοποιϊα Ώλενας – αντιδιαβρωτική προστασία» με αριθμό μελέτης 454/07, μέχρι 30-06-11.
-«Αγροτική οδοποιϊα – τεχνικά έργα» [π. Δήμου Ιάρδανου] με αριθμό μελέτης 34/10, μέχρι 30-07-11.
-«Αποκατάσταση δρόμου Βουνάργου – ΙΜ Φραγκαπηδήματος» με αριθμό μελέτης 166/08, μέχρι 30-06-11.
-«Επεκτάσεις δικτύου ομβρίων Δ. Βώλακος» με αριθμό μελέτης 1/09, δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την έγκριση του ΑΠΕ.

18.Λήψη απόφασης έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση παράλληλου Ε.Ο Πύργου – Ολυμπίας» με αριθμό μελέτης 259/06.

19.Λήψη απόφασης έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του δήμου, οικ. έτους 2011.

20.Λήψη απόφασης δωρεάν παραχώρηση αίθουσας στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο Πύργου στην ΕΠΟ, για την δημιουργία δημοτικού Ιατρείου με ταυτόχρονη ανάκληση της υπΆ αριθ. 179/10 απόφασης του Δ.Σ του π. Δήμου Πύργου.

21.Λήψη απόφασης για την πρόσληψη υδρονομέα άρδευσης για τις τοπικές κοινότητες Μουζακίου και Καράτουλα.

22.Επανεξέταση αιτήσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Χ.Ι Θεοχάρης Α.Ε» και Ντοά.

23.Λήψη απόφασης καθορισμού επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθμού, για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών έτους 2009.

24.Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών και ψήφισης πίστωσης:

-Ποσού 40? για την κατάθεση στεφάνου στον εορτασμό της Ημέρας Λήξης του ΒΆ Παγκοσμίου Πολέμου και της Εθνικής Αντίστασης, κατά του Φασισμού και του Ναζισμού.
-Ποσού 40,00? για την κατάθεση στεφάνου, στον εορτασμό της Ημέρας Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης.
-Ποσού 80,00 ? για την κατάθεση στεφάνων, στην εκδήλωση των 190 χρόνων από την ιστορική μάχη του Λαντζοϊου και τον ηρωικό θάνατο του Ηλείου οπλαρχηγού Χαράλαμπου Βιλαέτη.
-Ποσού 3.792,98? για τον εορτασμό της Μ. Παρασκευής και του Μ. Σαββάτου.
-Ποσού 549,80?, για την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρέσβη της Κύπρου κ. Γ. Γεωργή.

25.Λήψη απόφασης επιστροφής ποσού 90,00? στον Cekani Qazim, ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.

26.Εξέταση αιτήσεως του κ. Γούργουρα Αποστόλη με την οποία ζητείται η παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας 150 τ.μ έμπροσθεν της καντίνας που βρίσκεται στην παραλία Αγ. Ηλία, για την τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών, προς εξυπηρέτηση των λουομένων, άνευ αντιτίμου.

27.Εξέταση αιτήσεως της κας Κουστένη Ευσταθίας με την οποία ζητείται η παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας 150 τ.μ έμπροσθεν της καντίνας που βρίσκεται στη θέση «Λέτρινα», για την τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών, προς εξυπηρέτηση των λουομένων, άνευ αντιτίμου.

28.Λήψη απόφασης χορήγησης αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων – ποδηλάτων, που βρίσκεται στην Τ.Κ Κατακόλου, στον κ. Αποστολόπουλο Παναγιώτη.

29.Λήψη απόφασης ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού δημοτικού συμβούλου, για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή που θα συσταθεί βάσει του ν. 2734/1999.

30.Εξέταση αιτήσεως του κ. Ζαχαρόπουλου Παναγιώτη, σχετικά με την αύξηση του αριθμού των επιβατών στα ζωήλατα οχήματα.


Εκτύπωση