Εργασία
Εκτύπωση | Μέγεθος Κειμένου μείωση μεγέθους μείωση μεγέθους
Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου σε δήμους
Εργασία ( 15/04/2011 18:02 )    δήμος:
Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου σε δήμους

Μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα 26 Απριλίου θα μπορούν οι δήμοι να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για έγκριση προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα, οι οποίες φέτος θα είναι...

... μειωμένες, σε σχέση με το 2010.

Όπως αναφέρει σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών, οι προσλήψεις  προσωπικού ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (αφορά σε μεγάλο βαθμό τον τομέα της καθαριότητας) δεν προβλεπόταν να εγκρίνονται από τη Διυπουργική Επιτροπή Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 33/2006, πράγμα το οποίο περιλήφθηκε στο φορολογικό νομοσχέδιο.

Διευκρινίζει ωστόσο στην εγκύκλιο ο υφυπουργός Εσωτερικών ότι «οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15 %) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010».

Εκτύπωση