Εργασία
Εκτύπωση | Μέγεθος Κειμένου μείωση μεγέθους μείωση μεγέθους
Προσλήψεις στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ηλείας
Εργασία ( 10/03/2011 10:39 )    δήμος: Πύργου
Προσλήψεις στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ηλείας

Πέντε θέσεις θα προκηρύξει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ηλείας, με οκτάμηνες συμβάσεις, μετά τη σχετική έγκριση που χορηγήθηκε από το ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα, από τις πέντε αυτές θέσεις οι δύο αφορούν την ειδικότητα ΤΕ Ζωικής Παραγωγής και από μία τις ΠΕ Κτηνιάτρου, ΔΕ Σπερματεγχυτή και ΔΕ Χειριστή Η/Υ. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν στο τηλέφωνο 26213 60355.

Εκτύπωση