Εργασία
Εκτύπωση | Μέγεθος Κειμένου μείωση μεγέθους μείωση μεγέθους
Προσλήψεις γεωτεχνικών και στην Ηλεία
Εργασία ( 27/01/2011 12:12 )    δήμος:
Προσλήψεις γεωτεχνικών και στην Ηλεία

Την κάλυψη 420 θέσεων, AEI: Γεωπόνων, Kτηνιάτρων, Iχθυολόγων, Γεωλόγων, Δασολόγων και ΤΕΙ: Tεχνολόγων Γεωπονίας, Tεχνολόγων Tροφίμων & Διατροφής, Tεχνολόγων Δημόσιας Yγιεινής και...

... Δασοπόνων, προκήρυξε το υπουργείο Aγροτικής Aνάπτυξης και Tροφίμων.

Μεταξύ των θέσεων αυτών προβλέπονται και οκτώ θέσεις για τον νομό Ηλείας. Οι υπό πρόσληψη γεωτεχνικοί θα καλύψουν θέσεις σε υπηρεσίες του Yπουργείου Aγροτικής Aνάπτυξης και Tροφίμων, των εποπτευομένων από αυτό Nομικών Προσώπων και των ενιαίων αποκεντρωμένων μονάδων διοίκησης του κράτους.

Συνολικά, θα προσληφθούν 192 Γεωπόνοι - 108 Tεχνολόγοι Γεωπονίας - 68 Kτηνίατροι - 12 Γεωλόγοι, 13 Δασολόγοι, εννέα Tεχνολόγοι Tροφίμων & Διατροφής, εννέα Tεχνολόγοι Δημόσιας Yγιεινής, οκτώ Δασοπόνοι και ένας Iχθυολόγος.

Εκτύπωση