Εργασία
Εκτύπωση | Μέγεθος Κειμένου μείωση μεγέθους μείωση μεγέθους
Ηλείοι επιχειρηματίες έσπευσαν πρώτοι για επιχειρησιακές συμβάσεις
Εργασία ( 05/01/2011 08:45 )    δήμος:
Ηλείοι επιχειρηματίες έσπευσαν πρώτοι για επιχειρησιακές συμβάσεις

Η βιασύνη κάποιων επιχειρηματιών από την Ηλεία να εφαρμόσουν επιχειρησιακές συμβάσεις αντικαθιστώντας τις ισχύουσες συλλογικές οδήγησε το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας...

... να εκδώσει ειδική ερμηνευτική εγκύκλιο.

Η εγκύκλιος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι συμφωνούν να προχωρήσουν σε μειώσεις μισθών («είτε για την προσαρμογή στα δεδομένα της αγοράς είτε για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας», σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου Κατσέλη) θα πρέπει, υποχρεωτικά, να υποβάλουν στην Επιθεώρηση Εργασίας, μαζί με την επιχειρησιακή σύμβαση και αιτιολογική έκθεση που θα δικαιολογεί την απόφαση για τη μείωση των αποδοχών σε επιχειρησιακό επίπεδο .

Η εγκύκλιος εκδόθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ημερησία», με αφορμή την κίνηση ορισμένων εργοδοτών (κυρίως σε νομούς της Β. Ελλάδας και στην Ηλεία) να σπεύσουν να υποβάλουν στις κατά τόπους επιθεωρήσεις εργασίας αποφάσεις ή άτυπες συμφωνίες με τους εργαζομένους τους με νέους μειωμένους μισθούς (ακόμη και κάτω από την ΕΓΣΣΕ!) και χωρίς καμία αιτιολογική έκθεση...

Όπως διευκρινίζει η εγκύκλιος, «απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της αιτιολογικής έκθεσης της Επιχειρησιακής Σύμβασης είναι η ύπαρξη επιχειρησιακού σωματείου και εφόσον αυτό δεν υφίσταται, τη συνυπογράφουν το Κλαδικό Σωματείο ή ελλείψει αυτού η αντίστοιχη Ομοσπονδία». Όσο για τις αμοιβές, αυτές σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τα κατώτατα όρια που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Κατώτατα όρια μισθών υπαλλήλων το 2011*


* (ισχύουν με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μέχρι 30 Ιουνίου και καμία επιχειρησιακή σύμβαση δεν μπορεί να προβλέψει χαμηλότερους μισθούς)

Χωρίς προϋπηρεσία
739,56 ευρώ για τον άγαμο και 813,52 ευρώ για τον έγγαμο.

Με 1 τριετία
801,17 ευρώ για τον άγαμο και 875,13 ευρώ για τον έγγαμο.

Με 2 τριετίες
874,01 ευρώ για τον άγαμο και 947,96 ευρώ για τον έγγαμο.

Από 3 τριετίες και πάνω
946,84 ευρώ για τον άγαμο και 1.020,80 ευρώ για τον έγγαμο.

Εκτύπωση