Γη/περιβάλλον
Εκτύπωση | Μέγεθος Κειμένου μείωση μεγέθους μείωση μεγέθους
Επιδότηση παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων
Γη/περιβάλλον ( 30/12/2010 14:59 )    δήμος:
Επιδότηση παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων

Οικονομική ενίσχυση για μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ηλικίας άνω των δέκα ετών με τη διάλυσή τους ή με αλλαγή χρήσης τους για μη αλιευτικές...

...δραστηριότητες, προβλέπει απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας Γιάννης Διαμαντίδης.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 50.267.000 ευρώ, είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πλοιοκτήτες τουλάχιστον ένα έτους του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους (περιλαμβανομένης και της σπογγαλιείας) και οι οποίοι προβαίνουν σε μόνιμη παύση της αλιευτικής δραστηριότητας.

Η απόφαση, στην οποία αναφέρονται και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και δικαιολογητικά, τίθεται σε ισχύ με την δημοσίευση της σε ΦΕΚ, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Εκτύπωση