Εργασία
Εκτύπωση | Μέγεθος Κειμένου μείωση μεγέθους μείωση μεγέθους
Προσλήψεις από την Aldemar
Εργασία ( 02/12/2010 15:10 )    δήμος: Πύργου
Προσλήψεις από την Aldemar

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa αναζητά να καλύψει την θέση ενός Food & Beverage Manager για την μονάδα Olympian Village στην Σκαφιδιά Πύργου Ηλείας. Τομέας Ευθύνης της θέσης είναι...

...η διοίκηση του τμήματος Food & Beverage του ξενοδοχείου με κύριες αρμοδιότητες:

- Έλεγχος της λειτουργίας των Επισιτιστικών τμημάτων
- Επίτευξη ποιοτικών και οικονομικών στόχων με σκοπό την αύξηση του τζίρου

Κύρια καθήκοντα:
•    Να αναπτύσσει, παρακολουθεί και ελέγχει τη σωστή λειτουργία του τμήματος
•    Να φέρει εις πέρας τους στόχους που θα τεθούν από την Διοίκηση
•    Να παίρνει πρωτοβουλίες και να αναπτύσσει στρατηγική
•    Να ακολουθεί την πολιτική και τις ποιοτικές προδιαγραφές της εταιρείας
•    Να αξιολογεί και να αναθέτει αρμοδιότητες στους υφιστάμενους του σύμφωνα με τις ικανότητες και τις δεξιότητες τους

Απαραίτητα Προσόντα για τη θέση είναι:
•    Απόφοιτος σχολής Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Ελλάδος ή εξωτερικού
•    Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5*
•    Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
•    Άριστη χρήση Η/Υ (ειδικά φύλλα excel & budgeting)
•    Ικανότητες οργάνωσης και διοίκησης
•    Επιμονή στην επίτευξη στόχων
•    Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου
•    Γνώσεις κοστολόγησης

Επίσης η εταιρία θα προσλάβει υπάλληλους έξι ειδικοτήτων για το Τμήμα Rooms Division όλων των μονάδων, οι οποίοι κατανέμονται ως εξής:
- Front Office Manager,
- Reservations Manager,
- Εκπαιδευόμενος Διευθυντής τομέα Διαμονής/Rooms Division Trainee Manager,
- Guest Relations,
- Receptionist και
- Νυχτερινός Receptionist.

Τέλος, προσλαμβάνονται ακόμη υπάλληλοι τεσσάρων ειδικοτήτων για το Τμήμα Food & Beverage όλων των μονάδων, οι οποίοι κατανέμονται ως εξής:
- F & B Trainee Manager,
- Μάγειρας α' και β',
- Αρχισερβιτόρος/Captain και
- Σερβιτόρος α' & β'.

Προσόντα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•    Να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων εσωτερικού ή εξωτερικού.
•    Να διαθέτουν προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, η οποία πρέπει να κυμαίνεται από ένα έως και τρία έτη.
•    Να γνωρίζουν άριστα τουλάχιστον την αγγλική γλώσσα.
•    Να διαθέτουν ικανότητες οργάνωσης και διοίκησης, επιμονή στην επίτευξη στόχων και ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου.

Βιογραφικά αποστέλλονται μαζί με φωτογραφία του ενδιαφερόμενου, δηλώνοντας τον κωδικό της θέσης στο e-mail: hrathens@aldemarhotels.com και στο φαξ: 210-6288474, υπόψη της κ. Καλλιόπης Καραντεμοίρη ή της κ. Σοφίας Χριστοπούλου. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6288472 και στην ιστοσελίδα www.aldemarhotels.com.

Εκτύπωση