Εκλογές 2010
Εκτύπωση | Μέγεθος Κειμένου μείωση μεγέθους μείωση μεγέθους
Μετρούν ακόμη ψηφοδέλτια στα πρωτοδικεία
Εκλογές 2010 ( 18/11/2010 12:04 )    δήμος:
Μετρούν ακόμη ψηφοδέλτια στα πρωτοδικεία

Συνεχίζεται με ιδιαίτερα σχολαστικό τρόπο η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων στα διοικητικά πρωτοδικεία Πύργου και Αμαλιάδας, διαδικασία που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ερχόμενη Κυριακή.

Η διαδικασία της καταμέτρησης γίνεται από υπαλλήλους των διοικητικών πρωτοδικείων παρουσία δικαστή, για τη διασφάλιση της ορθότητας των μετρήσεων. Η επικύρωση της εκλογής επέρχεται με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, ανεξαρτήτως της υποβολής ή μη, τυχόν, ενστάσεων.

Η απόφαση αυτή διακρίνεται σε τρία (3) μέρη ως κατωτέρω:

Α. Στο πρώτο μέρος, ανακηρύσσονται
•    ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί
•    ο Δήμαρχος
•    οι τακτικοί και αναπληρωματικοί  δημοτικοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού
•    οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων, καθώς και
•    οι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας  και οι αναπληρωτές τους

Β. Στο δεύτερο μέρος ανακηρύσσονται οι τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, ανά εκλογική περιφέρεια.

Γ. Τέλος, στο τρίτο μέρος ανακηρύσσονται, ανά συνδυασμό, οι τακτικοί, μόνο, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

Πάντως, ενδιαφέρον για υποβολή ενστάσεων έχει αρχίσει δειλά – δειλά να εκδηλώνεται από υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους που είναι επιλαχόντες, ωστόσο ενστάσεις θα αρχίσουν να γίνονται δεκτές στα πρωτοδικεία μετά την τελική ανακήρυξη των αποτελεσμάτων.

Εκτύπωση